empty

Onko sytytystulpan lämpöarvo tärkeä kriteeri moottorille?

Lämpöarvo (ilmaistaan yleensä aina numerolla sytytystulpan kuoressa) on erittäin tärkeä sytytystulpan parametri. Jos moottoriin valitaan liian kuuma tulppa, moottori voi vaurioitua. Jos moottoriin valitaan liian kylmä tulppa, tulpan jännitteeneristyskyky heikkenee tulpan kärjestä, jolloin tulppa lakkaa sytyttämästä ilma/polttoaineseoksen.

Pitäisikö ohjekirjassa määriteltyä tulpan kärkiväliä käyttää?

Kyllä, käytä aina annettua tulpan kärkiväliä. Kipinän vaatima jännite riippuu elektrodien välimatkasta ja sen perusteella moottorin sytytysjärjestelmä on mitoitettu. Ilma/polttoaineseossuhde vaikuttaa myös elektrodien välimatkaan. Elektrodien välimatka tulppien vaihtoajankohdalla on määrittävä tekijä. Elektrodit siis kuluvat ja välimatka ei saa olla elektrodikulumisen takia liian suuri tulppien vaihtohetkellä. Siksi joissain tapauksissa monikärkitulppien tai jalometallielektrodien (esim. platina) kärkiväli voi olla suurempi kuin normaalitulpilla.

Onko mahdollista vaihtaa tulpat erilaisen kärkiratkaisun omaaviin tulppiin?

Yleisesti tulisi pysyä samassa tulpan kärkiratkaisussa. Kuitenkaan se ei tarkoita, että poikkeavat kärkiratkaisut olisivat huonompia kuin alkuperäiset tulpat. Joissain tapauksissa moottorin teho nousee ja kulutus saattaa laskea.

Täytyykö alkuperäisiä tulppia käyttää?

Tulppa on moottorin varaosa, joka on standardisoitu kansainvälisten standardien mukaisesti. Siksi tulpat voidaan vaihtaa eri merkkisiin eikä ole tärkeää kuka ne on valmistanut. Tärkeää on kuitenkin, että tulpat ovat hyvälaatuiset. Laatujärjestelmät takaavat tuotteen laadun. Tunnetuimmat laatujärjestelmät ovat ISO 9001, VDA 6.1 ja QS 9000. Jotkut autonvalmistajat ehdollistavat auton takuun käyttämällä alkuperäisiä varaosia ja sisällyttävät tulpat näihin. Tämä ehto ei ole teknisesti oikeutettu.

Miksi joillain tulpilla on 15 000, 20 000, 30 000, 60 000 ja 90 000km vaihtoväli?

Tulppien vaihtoväli riippuu tulpan kärjen mallista ja käytetyistä materiaaleista. Yleisesti monikärkitulpilla ja jaloista materiaaleista valmistetuilla tulpilla on pidempi vaihtoväli kuin yhdellä kärjellä varustetuilla tulpilla.

Onko hyvä vaihtaa tulpat ennen kuin vaihtoväli on tullut täyteen?

Tulppien vaihtoväliksi on asetettu optimiarvo. Mitä vanhempi moottori, sitä huonommat ovat tulppien toimintaolosuhteet. Vanhemmissa moottoreissa on siten hyvä vaihtaa tulpat ennen kuin vaihtoväli tulee täyteen.

Mitä testiä käytetään, jotta varmistutaan tulppien oikeasta toiminnasta?

Nykypäivän moottorit ja tulpat ovat niin hyvälaatuisia. Siksi suositellaan, että tulppien vaihtovälin aikana tulpat tarkastetaan kerran vuodessa.

Mistä tietää, että tulpat täytyy vaihtaa?

Ensimmäinen syy tulppien vaihtamiseen on tulppien vaihtovälin täyteen tuleminen. Toinen signaali on nykiminen kiihdyttäessä tai heikot käynnistykset. Nämä oireet voivat myös johtua huonokuntoisista sytytysjohdoista tai sytytysjärjestelmästä.

Voidaanko Briskin tulppia verrata maailman johtaviin brändeihin?

Briskin tulpat ovat täysin vertailukelpoisia maailman huippuyritysten tulppien kanssa. Briskin tulpat ovat valmistettu sertifioidussa tuotantoympäristössä (ISO 9001, VDA 6.1, QS 9000), jonka eurooppalaiset ja amerikkalaiset autovalmistajat vaativat. Lisäksi nämä järjestelmät takaavat globaalin materiaalin oston, tavaran toimittajien arvioinnin, yhteistyön moottorikehityksessä, tuotantoprosessien hallinnan jne…